Nieuwe cao voor contactcenterpersoneel van de baan

Werkgeversvereniging WFC ziet geen andere optie dan het stopzetten van de onderhandelingen

Een nieuwe cao voor facilitair contactcenterpersoneel is voorlopig van de baan. De werkgeversvereniging facilitaire contactcenters (WFC) voelt zich gedwongen te stoppen met de onderhandelingen met vakbonden. De reden hiervoor is een totaal onverwachte, hoge inzet van vakbonden. Deze inzet komt weinig overeen met de gezamenlijke basis die er lag na maanden van intensief overleg tussen de WFC en de vakbonden. De WFC is teleurgesteld over de opstelling van de vakbonden. Een moderne cao is hard nodig om de branche verder te professionaliseren. De laatst overeengekomen cao liep tot en met 30 april 2012.

In de afgelopen maanden is intensief met de vakbonden over zo’n nieuwe cao gesproken. Daarmee leek er ook – een door alle partijen gedragen-  nieuwe cao te gaan ontstaan om samen de branche verder te professionaliseren. Totdat de vakbonden op 1 juli jl. hun concrete inzet voor een nieuwe cao op tafel legden. Dat voorstel is in de kern zo anders en leidt voor de werkgevers tot een significante kostenstijging en een vermindering van flexibiliteit dat daarmee de basis onder de onderhandelingen zijn weggehaald. Bovendien heeft de onverwacht hoge inzet van de vakbonden het vertrouwen beschadigd om er in gezamenlijk goed overleg uit te komen.

Moderne CAO blijft noodzakelijk
Opdrachtgevers in de contactcenterbranche stellen hoge eisen aan de kwaliteit van hun klantcontact en vragen hierbij een hoge mate van flexibiliteit tegen acceptabele kosten. Om hier inhoud aan te kunnen geven is, naast hoge standaarden in technologie en innovatie, een moderne, bij de branche passende cao, die ook door de medewerkers wordt gedragen, noodzakelijk.
Verder wordt er binnen de branche gewerkt aan afspraken over een keurmerk Verantwoord Zaken Doen, waarin onder andere geregeld is dat aangesloten contactcenters zich houden aan de WFC-cao.

In lijn met de reeds in 2014 ingezette verbetering van de arbeidsvoorwaarden door de leden van de WFC, zal de onderhandelingsdelegatie het intern overleg met werkgevers voortzetten om inhoud te geven aan een gezonde loonsom- en arbeidsvoorwaardenontwikkeling, passend binnen de dynamiek van deze branche. Daarbij staat de WFC open voor het gesprek met elke medewerkersvertegenwoordiging die deze visie onderschrijft en blijft zich inzetten om snel een nieuwe cao te kunnen presenteren.

Geef een reactie