Nieuwe KPN cao een feit – 5 van 6 bonden tekenen

De nieuwe KPN cao is rond. De leden van Qlix en de andere bonden konden tot en met 26 juni stemmen. Vijf van de zes bonden zullen de nieuwe cao ondertekenen.

Op 22 mei bereikten Qlix, KPN en de overige bonden een onderhandelingsresultaat over de nieuwe cao. Daarna volgden diverse inloopsessies verspreid over het land, om alle medewerkers te informeren.

Qlix leden en de leden van de ander bonden konden vervolgens tot en met 26 juni stemmen over het onderhandelingsresultaat. Naast de leden van Qlix, die met 83% van de stemmen vóór het resultaat stemden, was ook de uitkomst van de ledenraadpleging bij de andere bonden overwegend zeer positief. Alleen bij FNV was de stemming neutraal.

Vijf van zes bonden tekenen
Nadat de stemming van de verschillende vakbonden bekend werd, hebben KPN en de bonden zich beraden op het resultaat. FNV heeft laten weten de nieuwe cao niet te zullen tekenen. Echter, gezien het positieve stemadvies van vijf van de zes vakbonden en het neutrale resultaat van de ledenraadpleging bij FNV, heeft KPN besloten de cao te tekenen met de overige bonden. Daarmee is er met terugwerkende kracht een nieuwe KPN cao per 1 april 2015.

Strikt genomen betekend het feit dat FNV de cao niet ondertekend, dat de nieuwe cao niet geldt voor FNV leden. Voor KPN is het echter praktisch niet uitvoerbaar om FNV leden buiten de uitvoering van de cao te houden omdat bij KPN niet bekend is wie wél en geen lid is van het FNV.

Overwegingen van Qlix
Qlix vindt het van groot belang om tijdens cao onderhandelingen samen op te trekken met de andere vakbonden. Immers, door samen één lijn te kiezen kunnen we voorkomen tegen elkaar te worden uitgespeeld.
Vandaar dat wij na het afronden van onze eigen ledenraadpleging hebben willen afwachten hoe de stemming bij de andere bonden uitpakte, alvorens te besluiten of we de cao definitief wilden ondertekenen.

Er zijn voor Qlix drie redenen om de cao te tekenen:

  • Er zitten een aantal plussen in het pakket die níet worden doorgevoerd als de cao niet wordt getekend: met name verlenging van het Sociaal Plan, loonsverhoging en duurzame inzetbaarheid.
  • 5 van de 6 bonden hebben alles afwegende besloten de cao te ondertekenen, daar een ruime meerderheid van hun leden voor is.
  • En als belangrijkste: onze leden hebben het laatste woord! Maar liefst 83% van de leden stemde vóór het onderhandelingsresultaat. Een uitslag die we uiteraard niet naast ons neer wilden leggen!

Vervolgstappen
De cao tekst zal nu door KPN worden aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarmee is de nieuwe cao een feit. Vervolgens worden alle afspraken ingeregeld in de systemen. Op dat moment kunnen de salarisverhogingen en andere afspraken worden gerealiseerd. De verwachting is dat dit uiterlijk oktober 2015 kan plaatsvinden.

 

Bron: Qlix.nl

Geef een reactie